O Parafii

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Słupnie została erygowana 13 października 2010 roku dekretem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej – księdza arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Do parafii należą: miejscowości Słupno i Sieraków oraz część miejscowości Nadma (ulice: Kozia Górka, Madery i Platanowa).

W parafii posługują kapłani ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (michalici).

Z Fatimy rozpowszechnia się orędzie nawrócenia i nadziei. Wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność.
Przyjmijmy światło płynące z Fatimy: poddajmy się przewodnictwu Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa.
św. Jan Paweł II, 17 V 2000
Z Fatimy rozpowszechnia się orędzie nawrócenia i nadziei. Wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność.
Przyjmijmy światło płynące z Fatimy: poddajmy się przewodnictwu Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa.
św. Jan Paweł II, 17 V 2000
2001
 • Czerwiec

  Uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i domu zakonnego, poprzedzone zgodą ówczesnego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej – księdza biskupa Kazimierza Romaniuka. Wysiłku budowy podjął się ks. Maksymilian Sowa CSMA.

 • 30 września

  Ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk poświęcił krzyż oraz plac pod budowę.

2005
 • 27 Listopada

  Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, wmurował kamień węgielny pod budowę świątyni.

2007
 • 25 Grudnia

  Podczas Pasterki ogłoszono powołanie ośrodka duszpasterskiego. Koncelebrze przewodniczył kanclerz kurii biskupiej warszawsko-praskiej – ks. dr Wojciech Lipka. Administratorem ośrodka duszpasterskiego został mianowany ks. Maksymilian Sowa CSMA.

2010
 • 15 Września

  Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC podpisał dekret zmieniający ośrodek duszpasterski w parafię (obowiązujący z dniem 13 października 2010).

  Pierwszym proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy administrator – ks. Maksymilian Sowa CSMA i pełnił ten urząd do końca lipca 2014 r. W tym czasie kontynuowano prace związane z wykończeniem świątyni, budynku domu zakonnego oraz porządkowaniem terenu przykościelnego.

 • 13 października

  Wszedł w życie dekret księdza arcybiskupa Henryka Hosera SAC, powołujący do istnienia parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Słupnie.

2014
 • Sierpień

  Obowiązki proboszcza przejął ks. Piotr Kluk CSMA. Dotychczasowy proboszcz – ks. Maksymilian Sowa CSMA – pozostał przy parafii jako rezydent.

  W tym czasie zwiększył się skład personalny duszpasterzy parafii z dwóch na trzech kapłanów – dołączył ks. Michał Mazur CSMA.

  Jesienią 2014 r. w znacznej części wykończono budynek domu zakonnego. Księża michalici posługujący w parafii zamieszkali na stałe w Słupnie.

2015
 • Sierpień

  Przełożony generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – ks. Kazimierz Radzik erygował dom zakonny w Słupnie. Poświęcenia kaplicy zakonnej dokonał ksiądz biskup Marek Solarczyk. Pierwszym przełożonym domu zakonnego został ks. Piotr Kluk CSMA.

  Przeprowadzono odbiory budowlane budynku świątyni, domu zakonnego oraz terenu przykościelnego.

 • Jesień

  Ksiądz biskup Marek Solarczyk uroczyście poświęcił cztery dzwony, zawieszone na wieży przylegającej do budynku świątyni.

2017
 • sierpień

  Po trzech latach pracy duszpasterskiej odszedł z parafii ks. Michał Mazur CSMA. Przełożony generalny skierował do pracy w Słupnie dwóch michalitów: ks. Piotra Gołębiewskiego CSMA oraz ks. Pawła Czyrka CSMA. Tym samym skład domu zakonnego został powiększony do czterech kapłanów.
2019
 • sierpień

  Ksiądz Piotr Gołębiewski CSMA, decyzją przełożonego generalnego księży michalitów, został przeniesiony do innej parafii. Do pracy duszpasterskiej w Słupnie skierowano ks. Jacka Majbrodzkiego CSMA.
2021
 • 11 kwietnia

  W życie wszedł dekret księdza biskupa Romualda Kamińskiego, dokonujący korekty granic parafii. Poza Słupnem i Sierakowem do parafii należy też część miejscowości Nadma (ulice: Kozia Górka, Madery i Platanowa).
 • sierpień

  Zgodnie z decyzją przełożonego generalnego michalitów posługę w parafii rozpoczął ks. Piotr Sękowski CSMA. Zastąpił on w pracy ks. Pawła Czyrka CSMA.
 • 4 września

  Smutny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej. Zmarł ks. Maksymilian Sowa CSMA – budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz naszej parafii. Uroczystościom pogrzebowym, które zgromadziły wielką liczbę kapłanów i parafian, przewodniczył ordynariusz diecezji – ks. bp Romuald Kamiński. Zmarły został pochowany na cmentarzu w Strudze.
 • październik

  Decyzją przełożonego generalnego księży michalitów – ks. Dariusza Wilka CSMA – posługę w parafii zakończył ks. Piotr Sękowski CSMA. Pracę wśród nas rozpoczął ks. Jerzy Góralewicz CSMA.
 • 21 grudnia

  Zakończono instalację dwóch ostatnich witraży w oknach świątyni. Zakończone dzieło przedstawia dwadzieścia tajemnic różańca.
2022
 • 15 stycznia

  Powołaliśmy nową stronę internetową – inicjatywy naszej Parafii Ratujemy Dusze Modlimy się wspólnie o ratunek dla dusz w Czyśćcu Cierpiących.

Aktualnie trwają prace związane z wystrojem świątyni. Ukończono prace budowlano – remontowe i wyposażono sale na cele duszpasterskie. Budynek domu zakonnego w znacznej części został wykończony. Zakończono również prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i budynku domu zakonnego (bramy, ogrodzenie, parking, zieleń itp.). zamontowano nowe drzwi. Trwają prace związane z wykonaniem i montażem witraży. Przygotowujemy się do wykonania stolarki drewnianej oraz malowania świątyni. Ofiary składane przez parafian w drugą niedzielę miesiąca przeznaczone są na potrzeby inwestycyjne.

Patronką naszej parafii jest Najświętsza Maryja Panna. Czcimy ją szczególnie w tajemnicy objawień, jakie dokonały się w pobliżu portugalskiej Fatimy w 1917 roku. Matka Boża ukazywała się przez sześć miesięcy, od maja do października, trojgu prostym pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieciom nie wierzono. Były prześladowane, wyśmiewane, a nawet uwięzione. Ich prostota i wytrwałość skłaniała coraz większe rzesze ludzi do wiary w ich świadectwo. Przypieczętowaniem objawień był tzw. cud słońca. Spektakularne wydarzenie skruszyło najzatwardzialsze nawet serca.

Podczas ostatniego, październikowego objawienia Maryja powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

Staramy się, aby przesłanie Matki Bożej było cały czas przypominane i przeżywane w naszej parafii. Piękny ołtarz główny jest nawiązaniem do wydarzeń, które miały miejsce nieopodal Fatimy ponad sto lat temu. Przywołujemy je duchowo i staramy się wypełniać wezwania Matki Najświętszej, gromadząc się na nabożeństwach fatimskich. Odbywają się one w naszej świątyni każdego 13. dnia miesiąca, od maja do października, od godziny 19.00.

Bronisław Markiewicz urodził się w 1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Wywodził się z pobożnej, katolickiej rodziny i otrzymał staranną formację religijną. W wieku nastoletnim stracił wiarę. Odczuwając jej brak, pewnego wieczoru pomodlił się: „Boże! Jeżeli jesteś, pozwól mi siebie poznać!”. Od tamtej chwili odzyskał wewnętrzny spokój i już nigdy nie wątpił. W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. We wrześniu 1867 r. został wyświęcony na kapłana. Pracował najpierw w niewielkiej w Harcie, a później w katedrze przemyskiej, gdzie zasłynął ze swojej wielkiej gorliwości i dobroczynności. Rozwijał się kontynuując studia na uniwersytetach we Lwowie i w Krakowie. Posługiwał jako proboszcz. Był świetnym organizatorem i społecznikiem. Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.

Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch. Spotkał tam św. Jana Bosko i na jego ręce złożył śluby zakonne w zgromadzeniu salezjanów. Pracował z wielkim oddaniem. Nagle stan jego zdrowia załamał się. Za radą lekarzy powrócił do Polski. W 1892 r. został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna). Widząc ogromną biedę oraz moralne zaniedbanie dzieci i młodzieży zaczyna organizować zakłady wychowawcze. Pragnie dawać to, co najważniejsze: wiarę, wykształcenie i zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. Założone przez niego instytucje wychowywały i kształciły setki dzieci. W 1897 ks. Markiewicz zakłada dwa nowe zgromadzenia zakonne, które oddaje w opiekę św. Michałowi Archaniołowi. Oparł je na duchowości swojego mistrza – św. Jana Bosko. W prowadzeniu swojego dzieła nieustannie napotykał na rozmaite trudności. Nigdy jednak nie stracił nadziei w Bożą Opatrzność i nigdy nie zawiódł się na Bożej opiece.

Ksiądz Bronisław Markiewicz zmarł w opinii świętości, otoczony gromadą dzieci, którym pomagał, 29 stycznia 1912 roku. Zgromadzenia zostały zatwierdzone przez Kościół dopiero po śmierci Założyciela: michalici w 1921 roku, a michalitki w 1928 roku.

Ksiądz Bronisław Markiewicz został ogłoszony błogosławionym w Warszawie, w dniu 19 czerwca 2005 r. Beatyfikacji, w imieniu papieża Benedykta XVI, dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (CSMA, łac. Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli) popularnie nazywani michalitami. Jest to wspólnota kapłanów i braci. Zgromadzenie założył bł. ks. Bronisław Markiewicz, który chciał zaszczepić na polski grunt idee św. Jana Bosko. Zakon ma swój początek w 1897 roku, kiedy to ks. Bronisław Markiewicz, prowadzący już wtedy od kilku lat zakład wychowawczy w Miejscu Piastowym, postanawia odłączyć się od zgromadzenia salezjanów i założyć nową rodzinę zakonną. Po jakimś czasie oddaje ją pod opiekę św. Michała Archanioła. Michalici, po bardzo wielu perypetiach, otrzymali zatwierdzenie kościelne w 1921 roku. Biskupem, który jako pierwszy zgodził się na istnienie zakonu w swojej diecezji był książę kardynał Adam Sapieha. Niezwykle trudnym okresem był czas II wojny światowej. Wielu michalitów oddało życie za wiarę, pełniąc mężnie posługę wychowawczą. Zakon cieszy się dwoma męczennikami: bł. Wojciechem Nierychlewskim i bł. Władysławem Błądzińskim. Po wojnie zgromadzenie dzieliło losy Kościoła w Polsce. Współbracia byli szykanowani przez komunistyczny aparat represji, a majątek znacjonalizowano. W związku z tym michalici zostali pozostawieni bez środków do życia – nie prowadzili wówczas duszpasterstwa parafialnego, skupiając się na działalności wychowawczej. Przełomowe okazały lata siedemdziesiąte. Wówczas, dzięki wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego, michalici zaczęli być zapraszani do prowadzenia posługi duszpasterskiej w parafiach. Praca w nowych ośrodkach zaowocowała nowymi powołaniami. Ówczesny przełożony generalny – ks. Aleksander Ogrodnik, postanowił otworzyć zgromadzenie na pracę misyjną i zagraniczną. Ta opatrznościowa decyzja sprawiła, że michalici zanieśli charyzmat swojego Założyciela na krańce świata, wypełniając jego duchowy testament. Dzisiaj zakon pracuje w kilkunastu miejscach w Polsce i wielu krajach świata. Działalność zgromadzenia koncentruje się wokół pracy wychowawczej, szczególnie wśród zaniedbanych moralnie dzieci i młodzieży. W duszpasterstwie parafialnym stara się z oddaniem pracować wśród młodego pokolenia, nie zaniedbując przy tym innych grup wiernych. Charyzmat michalitów wyraża się w dwóch hasłach: „Któż jak Bóg!” i „Powściągliwość i Praca”. „Któż jak Bóg!” to zawołanie Św. Michała Archanioła patrona Zgromadzenia. Michalici na jego wzór starają się wyrazić podziw dla Boga i chcą być mu bezgranicznie wierni. W Panu Bogu jest źródło wszelkiej działalności duszpasterskiej. On jest naszym zbawieniem. „Powściągliwość i Praca” – to hasło zaczerpnięte od św. Jana Bosko, ukazuje charyzmat i styl życia michalitów. Powściągliwość kształtuje charaktery i pomaga przezwyciężyć to, co jest złego w życiu chrześcijanina. W parze z powściągliwością idzie praca w potrójnym wymiarze: duchowym, umysłowym i fizycznym. Obecnie przełożonym generalnym zgromadzenia jest ks. Dariusz Wilk. Kuria generalna ma swoją siedzibę w pobliskich Markach-Strudze.
ks. Jerzy Góralewicz CSMA

ks. Jerzy Góralewicz CSMA

proboszcz i przełożony domu zakonnego

 • Święcenia kapłańskie: 22 maja 2010
 • Imieniny: 23 kwietnia

Czciciele i Bractwo św. Michała Archanioła

Róże Różańcowe

Róże Różańcowe Rodziców za dzieci

Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Katecheza w SP nr 1 w Słupnie

Przygotowanie do I Komunii Świętej

I piątki miesiąca

Margaretki

Kancelaria

ks. Stanisław Pyzik

ks. Stanisław Pyzik

Święcenia kapłańskie: 19.041979

 • Imieniny: 18 września

Ojciec Duchowny Domu Zakonnego

Wspólnota Dusz w czyśćcu cierpiących

I Piątki miesiąca

ks. Mateusz Świtek

ks. Mateusz Świtek

Święcenia kapłańskie: 20.05.2023

 • Imieniny: 21 września

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

Jestem Czwarty – wspólnota młodzieżowa

Przygotowanie do Bierzmowanie

Katecheza w SP nr 2 w Słupnie

ks. Paweł Zagórski

ks. Paweł Zagórski

Święcenia kapłańskie: 22.04.2017

 • Imieniny: 29 czerwca

Przygotowanie do wyjazdu na misje

Pomoc duszpasterska