KOLĘDA 2023

INFORMACJE OGÓLNE

 • Na przyjęcie kapłana należy przygotować stół, na którym powinny znajdować się: krzyż, Pismo Święte, świece, woda święcona oraz kropidło. Prosimy, by w miarę możliwości, podczas kolędy byli obecni wszyscy domownicy.
 • Od poniedziałku do piątku wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w sobotę od godz. 10.00.
 • Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna do końca stycznia. W razie konieczności wszelkie sprawy prosimy uzgadniać indywidualnie.
 • Nie będzie także piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Ofiary składane z racji kolędy będą przeznaczone na inwestycje odnowienia i wykończenia wnętrza naszej świątyni.
 • Prosimy o przyjazd po kapłanów (zwłaszcza z dalszych ulic) i z góry dziękujemy za życzliwość.
 • Wizytę kapłana poprzedzają bezpośrednio ministranci, którzy zbierają do puszek dobrowolne ofiary na wakacyjny wyjazd. Dziękujemy za dotychczasową życzliwość i otwartość.

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia

od godziny 16.00

 • ul. Żeromskiego (prawa strona), numery: 172 – 194

Sieraków:

 • ul. Sienkiewicza (prawa strona), numery: 4 – 68
 • ul. Sienkiewicza (lewa strona), numery: 1 – 31
 • ul. Zbyszka z Bogdańca
 • ul. Juranda ze Spychowa
 • ul. Danusi Jurandówny
 • ul. Przyrodnicza

WTOREK, 31 stycznia

od godziny 16.00

 • ul. Sienkiewicza (prawa strona), numery: 72 – 11
 • ul. Sienkiewicza (lewa strona), numery: 35 – 129
 • ul. Wołodyjowskiego
 • ul. Sobieskiego
 • ul. Skrzetuskiego
 • ul. Krasieńskiej
 • ul. Nowowiejskiej

ŚRODA, 1 lutego

od godziny 16.00

 • ul. Sienkiewicza (prawa strona), numery: 122-140
 • ul. Sienkiewicza (lewa strona), numery: 131-153
 • ul. Basi Jeziorkowskiej
 • Słupno, nowe osiedle przy ul. Ceglanej nr 26, 26A, 26B i kolejne
 • UZUPEŁNIENIA: rodziny, które nie mogły przyjąć kapłana z kolędą w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia wizyty można dokonać po Mszach świętych w zakrystii.