Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wspólnota liczy ponad 40 chłopaków i dzieli się na trzy grupy: kandydatów, ministrantów i lektorów. Każdy służy przy ołtarzu w niedzielę oraz jeden wybrany dzień powszedni. Ministranci korzystają ze specjalnej aplikacji, która pomaga mobilizować się do systematycznego służenia. Spotkania formacyjne odbywają się dla każdej z grup co dwa tygodnie. Poza obowiązkami związanymi ze służeniem przy ołtarzu, łączą nas kumpelskie relacje, wyjazdy oraz rywalizacja sportowa.

Członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza mogą być chłopcy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Górnej granicy wiekowej nie ma.

Opiekunem LSO jest ks. Mateusz Świtek CSMA

Spotkania:

  • I czwartek miesiąca – nabożeństwo o godz. 17.30, Msza święta o godz. 18.00, a po niej spotkanie

Schola

Schola działa od początku istnienia parafii. Składa się przede wszystkim z dziewcząt, które swoim śpiewem upiększają liturgię niedzielnej Mszy świętej o godz. 12.00. Należą do niej także osoby grające na różnych instrumentach.

Spotkania:

  • niedziela, godz. 11.15

Wspólnota młodzieżowa “Jestem Czwarty”

Wspólnota „Jestem Czwarty” to propozycja skierowana dla młodzieży od ósmej klasy szkoły podstawowej. Jak sugeruje nazwa, mamy poczuć się ludźmi we wspólnocie z Panem Bogiem w Trójcy Jedynym, który nas umiłował i pragnie naszego szczęścia. Młodzi ludzie starają się formować w świetle słowa Bożego, poznają naukę Kościoła oraz wspólnie spędzają czas, oglądając filmy, popijając kawę, bawiąc się lub wychylając nos poza Słupno.

Wspólnotę prowadzi:  ks. Mateusz Świtek CSMA

Spotkania:

  • sobota, godz. 19.00.

Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus”

Kościelna Służba Porządkowa, to stowarzyszenie męskie, używające także nazwę Totus Tuus. Działalność służby w Kościele warszawskim rozpoczęła się od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Minęły już ponad trzy dekady jak panowie w charakterystycznych furażerkach służą w parafiach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko praskiej. W naszej parafii braci stanową nieocenioną pomoc przy okazji różnych wydarzeń parafialnych. Zawsze można na nich liczyć. Zapraszamy do wspólnoty wszystkich mężczyzn, którzy chcę bardziej zaangażować się w życie parafii, służąc jej swoim doświadczeniem i pomocą.

Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Jerzy Góralewicz CSMA

Prezesem Kościelnej Służby Porządkowej jest pan Andrzej Giera.

Spotkania:

  • Terminy spotkań ogłaszane są zawsze przez księdza proboszcza podczas ogłoszeń duszpasterskich.

Róże różańcowe

Róże różańcowe to wspólnoty liczące po dwadzieścia osób (tyle, ile jest tajemnic różańca). Każda osoba codziennie odmawia jedną tajemnicę i w ten sposób róża odmawia cały różaniec. Bardzo ważne jest to, że wszyscy modlą się w tej samej intencji. Nasza parafia cieszy się istnieniem róż…

Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Jerzy Góralewicz CSMA

Zmiana tajemnic:

  • ostatnia niedziela miesiąca, po Mszy świętej o godz. 10.00

Róże Różańcowe Rodziców za Dzieci

Rodzice należący do tej wspólnoty odmawiają codziennie jeden, wskazany dziesiątek różańca w intencji swoich dzieci. Do wspólnoty należy bardzo wielu parafian. Każdego pierwszego dnia miesiąca celebrowana jest Msza święta w intencji wspólnoty, a po niej odbywa się nabożeństwo różańcowe z rozważaniami oraz zmiana tajemnic.

Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Jerzy Góralewicz CSMA

Zmiana tajemnic:

  • pierwszy dzień miesiąca – Msza święta, godz. 18.00, a po niej nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic

Czciciele św. Michała Archanioła i Bractwo Szkaplerza

W naszej parafii szczególnie czcimy świętego Michała Archanioła – Wodza Zastępów Anielskich. Parafianie, którzy mają do Niego szczególne nabożeństwo należą do wspólnoty Czcicieli, a wielu z nas nosi szkaplerz michalicki. Członkowie wspólnoty starają się postępować w swoim życiu zgodnie z archanielskim zawołaniem „Któż jak Bóg!”, stawiając Pana Boga i Jego sprawy na pierwszym miejscu swojego życia.

Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Jerzy Góralewicz CSMA

Spotkania:

  • I wtorek miesiąca – nabożeństwo o godz. 17.30, Msza święta o godz. 18.00 w intencji czcicieli i bractwa, a po niej spotkanie.

Chór „Dio Forte”

Chór uświetnia najważniejsze celebracje liturgiczne w naszej parafii. Śpiewają w nim zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież. Cały czas zapraszamy nowe głosy. Do chóru można dołączyć w każdym wieku i w każdej chwili.

Opiekunem chóru jest ks. proboszcz Jerzy Góralewicz CSMA

Spotkania:

  • czwartki, godz. 19.00

Michalickie Orędownictwo Dusz czyśćcowych to otwarta wspólnota o charakterze modlitewno-formacyjnym. Jest ona niejako odpowiedzią na wezwanie z Dzienniczka Siostry Faustyny:   „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.”   Orędownikiem Dusz Czyśćcowych może zostać więc każdy kto zechce nieść pomoc Tym, którzy sami nie mogą sobie pomóc. Członkowie Wspólnoty zapewniają Duszom Czyśćcowym modlitewne wsparcie, zamawiają w Ich intencji Msze święte, ofiarowują Im odpusty, posty, cierpienia, pobożne postanowienia. Michalickie Orędownictwo Czyśćcowych to również wewnętrzna formacja oraz nieustająca praca dla zbawienia siebie i bliskich.   Zapraszamy w każdy ostatni poniedziałek miesiąca:   18:00 Msza Święta 18:45 Spotkanie formacyjne lub nabożeństwo